Nyheder

K-TRI er dannet i oktober 2010 og hører til i klubhuset ved Gisseløre Stadium, Radiovej 1, 4400 Kalundborg. 

Vores vision er, at skabe en dynamisk og rummelig klub med plads til alle der har lyst til at prøve kræfter med triathlon - både på motionist- og konkurrenceplan.

Vi ønsker samtidig, at bidrage aktivt til et bredt samarbejde med andre foreninger og motionsfællesskaber i Kalundborg.

K-TRI er medlem af Dansk Triathlon Forbund www.dtrif.dk under Dansk Idræts Forbund (DIF), samt Dansk Gymnastik og idrætsforbund (DGI)

 
K-TRI kan tilbyde: 

Et inspirerende træningsmiljø
Fællesskab og socialt samvær
Fællestræning indenfor alle 3 discipliner
Varierede træningstilbud på mange niveauer
Vejledning, gode råd og erfaringsudveksling
Foredrag og fællesarrangementer

Du kan frit vælge om du blot vil løbe, cykle eller svømme – eller dyrke alle tre dicipliner.

Vi kan kun anbefale dig at prøve kombinationen!

De tre discipliner supplerer hinanden godt - så hele kroppen styrkes og risikoen for overbelastning mindskes.

Idrætsskadestue.

Aftale vedr. Idrætsskadestuen - en del af Idrætsklinikken v. FysioCenter Kalundborg. 

Idrætsklinikkens mission er at bidrage til et aktivt & sundt idrætsliv for alle - og det ser vi frem til at gøre sammen med jer. I Idrætsklinikken tager vi os af alle typer af præstationsfremmende og skadesforebyggende aktiviteter, samt diagnostik, behandling og genoptræning af idrætsrelaterede skader. Idrætsskadestuen er Idrætsklinikkens tilbud om akut skadehjælp til medlemmer af idrætsforeninger og motionsfællesskaber, der er tilmeldt ordningen. Ved at tilbyde jeres medlemmer adgang til Idrætsskadestuen får de mulighed for hurtig afklaring og rådgivning om deres idrætsskade - så udøverne hurtigere kan vende tilbage til deres sport. Tilbuddet er derfor en del af en sund idrætskultur i jeres forening. 

Jeres medlemmer vil blive tilset af en fysioterapeut med specialviden om idrætsskader. Konsultationen varer typisk 10-15 min. og har fokus på undersøgelse og vurdering, samt vejledning i akut selv-behandling. Det vurderes bl.a. om udøveren selv kan håndtere skaden, eller bør søge yderligere hjælp hos læge eller andre sundhedsfaglige. Jeres medlemmer kan henvende sig med alle typer af akutte idrætsrelaterede traumer indenfor ca. 72 timer efter skaden er sket. Idrætsskadestuen har åben 2 timer fordelt på 2-3 hverdage pr. uge efter forudgående aftale på 59515757 / post@fysiocenterkalundborg.dk

Hold i dag
Instagram
Vi takker vore sponsorer